Tlf: 78 77 17 00

Tlf: 70 26 21 07

Sådan forebygger du stormskader

Storm-sæsonen er over os

Storme er ikke længere noget, der udelukkende hærger i troperne. Bare indenfor de seneste par år har Danmark måtte kæmpe med op til flere alvorlige storme, som fx Allan, Bodil og senest Carl. På trods af disse uskyldige hverdags-navne er storme dog langt fra en dans på roser. Stormens rasen har ingen medlidenhed, og alt og alle er i farezonen, når vinden først rigtig blæser op. Tunge tagsten flyver gennem luften, tage blæser af og hele huse braser sammen – til stor fare for både mennesker og dyr. Du kan læse mere om vores tømrerarbejde i København og forebyggelse af stor skader på vores hjemmeside.

Hvad du skal gøre ved stormvarsel

Det er altså vigtigt, at gardere sig ordentlig mod en eventuel storm, og her gælder det, at jo før man begynder forebyggelsen jo bedre. Så snart stormvarslen meldes, er der nogle simple forholdsregler man skal træffe. Det første man skal gøre er, at sørge for at alle åbninger, altså alle vinduer og døre, er forsvarligt lukkede og at alle løse genstande på ens grund enten bliver spændt ordentligt fast eller sat inden døre, så de ikke kan flyve væk, og beskadige de omkringliggende huse, eller endnu værre, naboer! Derudover er det også vigtigt, hele tiden at holde sig opdateret på stormens aktuelle status, og dette gøres bedst ved at følge med i diverse nyhedsudsendelser – selvfølgelig mens man forholder sig roligt indenfor, panik har aldrig hjulpet nogen.

Stormens pris

Efter stormen Bodil var stilnet af, stod utallige husstande tilbage med alvorlige skader. Mange stod uden tag over hovedet, i bogstavelig forstand, og stormen havde flere steder forårsaget massive oversvømmelser. Så alvorlige var skaderne, at brancheorganisationen Dansk Byggeri udtalte, at de samlede reparationer stod til det svimlende beløb af 7 milliarder kroner!

Sådan forebygger du yderligere skader efter stormens rasen

Når det værste er sket, og stormen har sat sig præg på landet, er der derfor nok at gå i gang med, men selvom de flestes første indskydelse er at rydde op, er der noget andet man skal tage sig af først, nemlig at fotodokumentere alle skader, så der er beviser til en eventuel forsikringssag. Herefter er det en god idé, at dække ituslåede ruder med enten træplader, pap eller plastic, der midlertidigt kan holde vind og vand ude. Hvis der er kommet huller i taget, skal man selvfølgelig også sørge for, at fjerne alt inventar i umiddelbar nærhed af hullerne, så man undgår yderligere vandskader.

Opsummering af de vigtigste tips

Det vigtigste man kan gøre for at forebygge stormskader er altså, at lukke vinduer og døre, spænde løse genstande fast og så ellers blive indendøre og holde sig opdateret på stormens færden. Efter stormen har lagt sig, skal der så tages billeder af alt, og derefter kan oprydningen og de efterfølgende reparationer ellers begynde.

Kontakt osFor mere information

Tags: , , , ,

Constructer Entreprise ApS

Biens Alle 24
2300 København S
Tlf: 7877 1700
Fax: 7026 2108
Email: info@constructer.dk

CVR: 33392633

MIljø & kvalitetskontrol

Vi prøver altid at have miljøet med i vores byggeri

Constructer har 5/5 stjerner baseret på 30 stemmer