Tlf: 78 77 17 00

Tlf: 70 26 21 07

kom godt
igang

Hvilken entreprise skal jeg vælge?

I byggebranchen arbejder man med flere forskellige løsningsmodeller, og kunderne kan derfor selv vælge, i hvor høj grad de ønsker at deltage i selve processen. Vi tilpasser således den konkrete opgave til kundens ønsker.

Herunder kan du se hvilken løsning, der passer bedst til dig:

Fagentreprise:

Fagentreprise er den mest anvendte entrepriseform indenfor mindre opgaver, hvor der kun indgår få forskellige håndværkere.

Det, du selv står for, er, at levere de færdige tegninger og beskrivelser samt indhente godkendelser fra myndighederne. Derudover står du selv for styring og koordinering af de forskellige håndværkere, så hele processen er dit ansvar. Du indhenter også særskilte tilbud fra de forskellig  håndværkere og afregne efterfølgende med dem hver for sig. Du har også det juridiske ansvar, hvilket betyder, du løser eventuelle konflikter mellem de enkelte håndværkere eller fagentreprenører.

Fagentreprise kan være en stor mundfuld, og du skal derfor søge professionel rådgivning, hvis du er det mindste i tvivl.

plus

Fordele
Ved at gøre brug af fagentreprise sikrer du følgende ting på projektet: Kvaliteten, materialer og det økonomiske.

minus

Ulemper
Fagentrepriser kræver meget styring af bygherre, og man skal også være opmærksom på, at tidsplanen ofte er længere end ved f.eks. hovedentreprise. Du skal selv være i stand til at vurdere, hvornår de enkelte håndværkere skal arbejde i forhold til hinanden og låse eventuelle kontroverser. Hvis du ikke er 100% sikker på, hvad du laver, kan det blive et dyrt byggesagsforløb.

Hovedentreprise:

Hovedentreprise er den mest anvendte entreprise form inden for store og mellemstore opgaver. En hovedentreprenør er en manager og eventuelt en håndværker, der er ansat af kunden. Hovedentreprenøren er ansvarlig for den overordnede koordinering af projektet. Vedkommende er også ansvarlig for at levere alle materialer, arbejdskraft, udstyr og andre ydelser, der er nødvendige for at opføre projektet. Hovedentreprenøren hyrer specialiserede underleverandører til at udføre hele eller dele af byggeriet.

Det, du selv står for, er, at levere de færdige tegninger og beskrivelser samt indhente godkendelser fra myndighederne.

Constructer sørger for, at kvaliteten er i orden, og at projektet overholder alle aftale tidsplaner.

plus

Fordele:
En af hovedentreprisens fordele er, at du kun skal kommunikere med et firma, der står for at fuldføre dit projekt fra A til Z. Hovedentreprenøren har ansvaret for alle underentrepriser.

plus

Ulemper:
En af ulemperne er, at du selv står for at levere de færdige tegninger, beskrivelser og indhente byggetilladelse.

Totalentreprise:

Totalentreprise er den mest anvende entrepriseform inden for meget store opgaver. I modsætning til hovedentreprise står totalentreprenøren også for at levere de færdige tegninger og beskrivelser samt at skaffe byggetilladelser. Derudover står vedkommende selvfølgelig også for at koordinere med underleverandører, håndværker og leverancer igennem hele byggeprocessen. Byggeherren (dig) skal bare sørge for at udtrykke dine ønsker og behov.

Det kan være en stor hjælp at have sin egen rådgiver med på sidelinjen til at sikre, at totalentreprenøren overholder alle aftaler, og at du rent faktisk får det, du ønskede dig.

plus

Fordele:
Totalentreprise er at foretrække, hvis du ønsker at overlade alt til en entreprenør, der skal står for hele projektet. Du har så kun en person, du kommunikerer med.

plus

Ulemper:
En af ulemperne er, du har mindre føling med projektet og kvaliteten, i det store dele af projektet udføres af totalentreprenøren.

Constructer Entreprise ApS

Biens Alle 24
2300 København S
Tlf: 7877 1700
Fax: 7026 2108
Email: info@constructer.dk

CVR: 33392633

MIljø & kvalitetskontrol

Vi prøver altid at have miljøet med i vores byggeri

Constructer har 5/5 stjerner baseret på 30 stemmer