Tlf: 78 77 17 00

Tlf: 70 26 21 07

fag
entreprise

I en fagentreprise er det dig selv, der er byggelederen. Du har selv ansvaret for koordineringen, samt at tidsplanen bliver overholdt i mellem de forskellige håndværkere.Vi har stor erfaring inden for fagentrepriser og kan tilbyde fleksible håndværkere, der er gode til at samarbejde med andre håndværkere. For os er kommunikation et meget vigtigt aspekt, og vi er derfor godt rustede til at løse din opgave.

Constructer Entreprise ApS udfører alle håndværksmæssige opgaver i fagentrepriser – store som små.

Fagentreprise:

Fagentreprise er den mest anvendte entrepriseform inden for mindre opgaver, hvor der kun indgår få forskellige håndværkere.

Du står selv for at levere de færdige tegninger og beskrivelser samt indhente godkendelser fra myndighederne. Derudover står du selv for styring og koordinering af de forskellige håndværkere, så hele processen er dit ansvar. Du indhenter også særskilte tilbud fra de forskellig  håndværkere, og du skal derfor afregne efterfølgende med dem hver for sig. Du har også det juridiske ansvar og kommer til at løse eventuelle konflikter mellem de enkelte håndværkere eller fagentreprenører.

Fagentreprise kan være en stor mundfuld, og du skal derfor søge professionel rådgivning, hvis du er det mindste i tvivl.

 

plus

Fordele
Ved at bruge fagentreprise har du maksimal indflydelse på projektet med hensyn til kvaliteten, materialer, det økonomisk osv.

minus

Ulemper
Fagentrepriser kræver meget styring fra bygherres side, og man skal også være opmærksom på, at leveringen på projektet ofte tager længere end ved f.eks. hovedentreprise. Du skal selv være i stand til at vurdere, hvornår de enkelte håndværkere skal arbejde i forhold til hinanden og låse eventuelle kontroverser. Hvis du ikke er 100% sikker på, hvad du laver kan det blive et dyrt byggesagsforløb.

Constructer Entreprise ApS

Biens Alle 24
2300 København S
Tlf: 7877 1700
Fax: 7026 2108
Email: info@constructer.dk

CVR: 33392633

MIljø & kvalitetskontrol

Vi prøver altid at have miljøet med i vores byggeri

Constructer har 5/5 stjerner baseret på 30 stemmer